Stikkord: nasjonal strategi

Sjeldendagen: Et sjeldent syn – nye perspektiver på sjeldne diagnoser

Denne uken kommer Sjeldendagen konferansen tilbake med fokus på den nye nasjonale strategien for sjeldne diagnoser.