Stikkord: forventninger

Hvordan har VGS vært for deg?

Ny spørreundersøkelse skal kartlegge holdninger elever med funksjonsnedsettelser møter på videregående skole.