Stikkord: diskriminering

Hvordan har VGS vært for deg?

Ny spørreundersøkelse skal kartlegge holdninger elever med funksjonsnedsettelser møter på videregående skole.

Gule ballonger med smilefjes på

Folk flest har gode liv, men ikke funksjonshemmede

I år har Statistisk sentralbyrå (SSB) for første gang gjennomført en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen.