Stikkord: digitalt

Skjermbilde som viser ruter med ulike deltagere på et digitalt møte

Nye styremedlemmer valgt ved ledermøte 2020

Unge funksjonshemmede har fått ny nestleder og to nye styremedlemmer.

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Ta del i spørreundersøkelse om din digitale hverdag

Fortell hvilke digitale medier og hjelpemidler du bruker i hverdagen din!