Stikkord: demokrati

Vote i fargerike blokkbokstaver på en vegg

Nytt prosjekt skal kartlegge muligheter for politisk deltagelse

Målet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk.

Skjermbilde som viser ruter med ulike deltagere på et digitalt møte

Nye styremedlemmer valgt ved ledermøte 2020

Unge funksjonshemmede har fått ny nestleder og to nye styremedlemmer.