Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Spørreundersøkelse om tiltak mot Covid-19

Unge funksjonshemmede samarbeider med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å samle inn informasjon om hvilke konsekvenser smittetiltak mot Covid-19 har hatt.

Publisert 1. juli 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I mars stengte Norge ned da regjeringen iverksatte en rekke smittetiltak for å stanse spredning av Covid-19 (Koronaviruset). Dette har rammet spesielt unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer og mange har mistet tilretteleggingstiltak, oppfølgning og assistanse som får hverdagen til å gå opp.

Vi ønsker derfor å kartlegge hvordan reduksjon av tilbud og i andre mer alvorlige tilfeller, rettighetstap, har påvirket denne gruppen samt hvilken innvirkning det kan få på sikt.

Spørreundersøkelsen er åpen for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer mellom 12 og 35 år.

Spørsmålene dreier seg i hovedsak om endringer i helsetjenester, utdanning, arbeid, hverdag og fritid, og retter seg mot perioden fra regjeringen satte inn tiltak 12. mars og frem til i dag. Vi vil blant annet bruke informasjonen i vårt opplysningsarbeid opp mot myndigheter og media.

Spørreundersøkelsen tar omtrent 12-16 minutter å gjennomføre og er helt anonym. Del gjerne undersøkelsen med andre i målgruppen. Vi håper å få mange svar!

Frist for å svare på undersøkelsen er mandag 10. august og den er tilgjengelig via følgende lenke: https://no.surveymonkey.com/r/PPY8JWM