Logo, Spiseforstyrrelsesforeningen. Grafikk.

SPISFO er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt. Logo: SPISFO

Spiseforstyrrelsesforeningen blir medlem i Unge funksjonshemmede

Vi ønsker Spisesforstyrrelsesforeningen hjertelig velkommen.

Publisert 29. juni 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er nå blitt medlem i Unge funksjonshemmede, og paraplyen representerer dermed 36 medlemsorganisasjoner.

– Vi ser frem til samarbeidet med SPISFO. Det er svært gledelig at Spiseforstyrrelsesforeningen ser nytten av å stå sammen med andre organisasjoner i Unge funksjonshemmede. Sammen er vi sterke, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen.

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt.

– Vi i Spiseforstyrrelsesforeningen ønsker å utvikle et godt og inkluderende tilbud for og av ungdom. Gjennom medlemskap i Unge funksjonshemmede håper vi å kunne bidra med våre tanker, refleksjoner og erfaringer og samtidig lære av andre som jobber med denne målgruppen. I SPISFO er vi opptatt av å løfte brukerstemmen og mener mennesker med egenerfaring sitter på verdifull kunnskap og erfaring som fagfolk, behandlere og politikere bør lytte til.

– Vi er takknemlige for muligheten medlemskapet i Unge funksjonshemmede gir oss til å være med å påvirke, mene noe om og finne potensielle løsninger på aktuelle problemstillinger og utfordringer unge med funksjonsnedsettelser opplever i hverdagen. Vi takker for medlemskapet og gleder oss til å se hva samarbeidet vil bringe, sier Anette Stulen, som er markedsansvarlig i SPISFO.

Vi ønsker SPISFO hjertelig velkommen som medlem!

Les om medlemskap i Unge funksjonshemmede.