Styreleder står på gaten og smiler. Foto.

– Som frivillig lærer jeg utrolig mye, møter utrolig mange fantastiske mennesker og får oppleve ting jeg aldri ville opplevd uten å være frivillig, sier styreleder Camilla Lyngen. Foto: Markus Søgård

Satser på seksuell helse

Dessverre finnes det fremdeles tabuer rundt seksualitet og funksjonshemming i Norge. Det ønsker Unge funksjonshemmede å gjøre noe med.

Publisert 29. januar 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

– Funksjonshemmet ungdom har et like stort behov for å snakke om følelser og tanker rundt kropp og seksualitet som andre ungdommer, og få veiledning rundt dette temaet., sier styreleder Camilla Lyngen.

– Derfor vil vi fremover jobbe for å fjerne tabuer og skape mer åpenhet rundt funksjonshemming og seksualitet.

Generalforsamlingen vedtok i høst at dette skal være en av organisasjonens hovedsatsningsområder I 2016. I februar starter Unge funksjonshemmede sitt prosjekt med å hente inn kunnskap og informasjon.

– Vi vil kartlegge hvilke utfordringer våre medlemsorganisasjoner og andre aktører opplever på dette feltet, og hva slags informasjon og oppfølging funksjonshemmede ungdommer selv ønsker, sier rådgiver i Unge funksjonshemmede, Jan Thomas Hagen.

Unge funksjonshemmede har fått prosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Blant temaene vi vil arbeide med er fertilitetsproblematikk og utfordringer knyttet til samliv.

– Ikke minst ønsker vi å bidra til holdningsendringer, og motarbeide diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, sier Lyngen.

I året som gikk arrangerte Unge funksjonshemmede blant annet en vellykket workshop om seksualitet i samarbeid med Skeiv Ungdom, og ga innspill til Helsedirektoratets nye strategi om seksuell helse. Dette et arbeid vi vil følge opp videre.

– Vi planlegger flere aktiviteter, blant annet et arrangement under Oslo Pride 2016, forteller Lyngen.

– Vi tar gjerne mot innspill fra både organisasjoner og enkeltpersoner, og håper på et godt samarbeid med alle interesserte parter.