Plakat for Sjeldendagen 2019. Kvinne med logo malt i ansiktet, og teksten "28. februar 2019". I tillegg logoen til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, FFO og Unge funksjonshemmede. Grafikk.

Sjeldendagen 2019 har temaet gode tjenester - bedre liv og finner sted 28. februar. Dagen før kan du bli med på samling for unge sjeldne hos Unge funksjonshemmede.

Samling for unge sjeldne

Er du ung og har en sjelden diagnose? Da håper vi du tar turen til oss dagen før Sjeldendagen.

Publisert 5. februar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Onsdag 27. februar inviterer vi deg som er ung og har en sjelden diagnose til samling hos Unge funksjonshemmede.

Her finner du program og påmeldingsskjema.

Nettverk og erfaring

Samlingen er åpen for alle unge med sjeldne diagnoser, og for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i våre medlemsorgansiasjoner på sjelden-feltet.

På samlingen blir det erfaringsutveksling, tid til å bli kjent med andre som er engasjert på sjelden-feltet, foredrag og forberedelser til Sjeldendagen.

Foreløpig program

Tid: 27. februar, kl. 12:00-16:00

  • Velkommen og presentasjon av Unge funksjonshemmede
  • Presentasjon av Unge funksjonshemmedes rapport «Sjelden kunnskap, sjelden organisering»
  • Presentasjon ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser: Hvordan bruke kompetansesentrene og hva kan de tilby?
  • Erfaringsworkshop i grupper:
    • Hvordan er det å være ung og sjelden i helsevesenet?
    • Hvilke rettigheter har man som ung og sjelden?
    • Hvordan få rettighetene oppfylt?

Samlingen er gratis.

Vi dekker lunsj for alle og overnatting for deg som kommer langveisfra. Reise må hver enkelt dekke selv.

Sjeldendagen 2019

Samlingen arrangeres i forkant av Sjeldendagen 2019, som finner sted torsdag 28. februar.

Temaet for sjeldendagen er gode tjenester – bedre liv.

Her kan du lese mer om Sjeldendagen 2019 og melde deg på konferansen 28. februar.