En gutt med hodetelefoner på foran laptop

Foto - Compare Fibre (Unsplash)

Undersøkelsen om korona og utdanning 2021

Høsten 2021 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan utdanningstilbudet har blitt påvirket av koronapandemien.

Publisert 1. mars 2022

Skrevet av Trude Telle

 

Gjennom koronapandemien har mange opplevd at skoler og universiteter har satt inn tiltak mot smitte, som har ført til at elever, studenter og lærere har måttet holde seg hjemme. Mange av skolene har vært nødt til å opprette et alternativt tilbud.

I denne undersøkelsen ønsket vi å se på hvordan koronapandemien har påvirket utdanningssituasjonen for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og hvilke konsekvenser pandemien har fått for utdanning. Vi ønsket også å få informasjon om hvordan det stod til med utdanningssituasjonen når samfunnet åpnet opp igjen. Dessverre ser vi at det er mange unge som ikke har fått oppfylt rettighetene sine og fått et dårlig tilbud på skolen under koronapandemien.

 

Last ned notatet om undersøkelsen under.

Mer om utdanning

Film: Unge tanker om utdanning (2019)

I filmen møter vi Nikita, Mia og Hanna Eline, som forteller om sine erfaringer og tanker om utdanning.

Rettigheter i skolen ↓

Alle barn i Norge har rett til utdanning. Det står både i Grunnloven, barnekonvensjonen og opplæringsloven. På denne siden finner du de viktigste rettighetene som gjelder når du går på skole i Norge og hvilke lover som sier at du har rett på det.