Utdanning

Her finner du våre publikasjoner om utdanning.

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Folkehøyskolen – Et år for alle? (2019)

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøgskole.

Stå opp mot hatprat! (2020)

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen.

Utdanningspolitisk notat

Unge funksjonshemmede kjemper for en skole for alle. I dette notatet kan du lese hva vi mener må til for å skape et mer inkluderende utdanningssystem.

Undersøkelsen om korona og utdanning 2021

Høsten 2021 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan utdanningstilbudet har blitt påvirket av koronapandemien.

Skole der du er (2012)

Utredningen tar for seg videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon.

Ute av øye, ute av sinn? (2012)

Rapporten handler om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonshemninger.

Kampen for tilrettelegging (2011)

Rapporten kartlegger vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.

Tilrettelagt for tilrettelegging? (2011)

Rapporten handlar om lærarar sitt syn på informasjon om tilrettelegging i vidaregåande opplæring. Den syner korleis lærarar får informasjon om kva tilretteleggingsbehov elevane har.