Ungdomshelse

Her finner du våre publikasjoner om ungdomshelse

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Publikasjoner om ungdomshelse

Sjeldne møter (2013)

Rapporten handler om hvordan møter mellom unge sjeldne og helsevesenet oppleves.

Ung i helsevesenet? (2017)

Last ned eller få tilsendt plakat og flyer med tips til unge i helsevesenet.

Sjelden kunnskap – sjelden organisering (2016)

Denne rapporten undersøker hvordan helsevesenet møter og ivaretar ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser.

Ungdomsråd i helseforetak – Hvorfor og hvordan? (2015)

I denne brosjyren kan du lese om prinsipper og retningslinjer for å opprette og drive ungdomsråd.

Brukarmedverking for ungdom i helsevesenet (2014)

Rapporten tek føre seg status for ungdom og brukarmedverking i helsevesenet. Du finn mellom anna døme på sjukehus som har gode rutinar for ungdomsmedverking.

Ungdomsvennlig helsevesen (2013)

Brosjyren gir gode eksempler på ungdomsvennlige helsetjenester fra hele Norge.

Med kjepper i hjulene (2013)

Utredningen tar for seg tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.

Ung helse 2020 (2012)

Heftet beskriver Unge funksjonshemmedes visjon for veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere.