Seksualitet

Her finner du våre publikasjoner om seksualitet.

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Våre publikasjoner om seksualitet

Ung, skeiv og funksjonshemma (2017)

Ungdommer som tilhører flere minoriteter har altfor dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse. I dette notatet kan du lese hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter.

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.

Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne (2018)

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Fotoutstillingen Jeg elsker (2017)

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.