Barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser møter i kultur og idrett (2014)

Notatet peker på barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter i kultur og idrett.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I notatet anbefaler vi:

  • At skoleeieren får et definert ansvar for å innhente informasjon om den enkelte elevs tilretteleggingsbehov, og for å ha tilgjengelig kompetanse for riktig oppfølging.
  • At Utdanningsdirektoratet utarbeider tydelige retningslinjer som sikrer at elever med funksjonsnedsettelse også deltar i kroppsøvingstimene.
  • At kommuner og fylkeskommuner som skole- og fritidsklubbeiere årlig må rapportere om hvilke tilretteleggingstiltak de har iverksatt på arenaer hvor barn og unge oppholder seg, og hva som står igjen for å møte behovene.
  • At offentlige bygg som brukes til undervisnings-, kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge blir prioritert i handlingsplaner for universell utforming, og at transport til fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge sidestilles med arbeids- og utdanningsreiser.
  • At en ordning med ledsagerbevis innføres i alle kommuner, og blir et krav i relevante konsesjons- og anbudsvilkår når kommunen gir løyver til arrangement, kjøper varer og tjenester eller setter ut offentlige oppgaver til private.
  • En økning i bevilgningene til ledsagerordninger til fysisk aktivitet og idrett, og til konkurranseidrett for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Et krav om at alle norske kinofilmer tekstes og synstolkes, uavhengig av om de får statlig støtte eller ikke.