Levekår

Her finner du våre publikasjoner om levekår.

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Publikasjoner

Underveis: en podkast om mestring (2019)

Underveis er en podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer i sin hverdag.

Barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser møter i kultur og idrett (2014)

Notatet peker på barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter i kultur og idrett.