Nordisk nettverk

Unge funksjonshemmede er del av et nettverk av paraplyorganisasjoner for organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i Norden.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I nettverket utveksler vi erfaringer og kompetanse.

Medlemmer av nettverket:

  • Unge funksjonshemmede (Norge)
  • Norges Handicapfobunds Ungdom (Norge)
  • Unga Rörelseshindrade (Sverige)
  • Sammenslutningen af Unge med Handicap (Danmark)
  • Ungdomsgruppen i Öryrkjabandalag Íslands (Island)