Internasjonalt arbeid

Her finner du ressurser om internasjonalt arbeid.

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Ressurser

Reisebrev fra Grønland

Vara Ingrid Thunem besøkte Grønland i november 2021 med mål om å øke nordisk samarbeid og ungdoms aktivitet.

Reisebrev fra London

I mars 2019 ble Unge funksjonshemmede invitert av den britiske helse- og velferdsorganisasjonen Leonard Cheshire til et 2-dager langt workshop i London. Her kan du lese reisebrev fra turen skrevet av styremedlem Emilie Duane Nordskog.

Nordisk nettverk

Unge funksjonshemmede er del av et nettverk av paraplyorganisasjoner for organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i Norden.

Reisebrev fra Storbritannia

I juni 2017 arrangerte Unge funksjonshemmede en studietur til Skottland og England, for å lære om brukermedvirkning og ungdomsvennlige helsetjenester. Her kan du lese reisebrev fra studieturen, og finne tips og ideer fra menneskene og organisasjonene vi møtte!

Tips og ressurser fra studietur til Storbritannia (2017)

Er du opptatt av brukermedvirkning, ungdomsvennlige helsetjenester, eller inkludering og likestilling? Her finner du tips og inspirasjon fra vårt nettverk i Storbritannia.

FN-konvensjonen, hva så? (2015)

Brosjyren gir innblikk i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den viser hvorfor det er nyttig at vi som jobber med rettighetsarbeid har kjennskap til konvensjonen, og hvordan vi kan bruke den i praksis.

Infohefte om internasjonalt samarbeid (2012)

Denne brosjyren gir en enkel introduksjon til hvordan din organisasjon kan komme i gang med internasjonalt arbeid.