Nytt liv i arbeidslivet (2011)

I notatet viser vi tiltak som kan være med på å øke sysselsettingen blant unge med funksjonshemminger og kronisk sykdom.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Å ha en jobb er en viktig forutsetning for å kunne leve et selvstendig og selvforsørgende liv. Mange unge med funksjonshemminger opplever at arbeidsgivere ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva det innebærer å ha en funksjonshemming eller en kronisk sykdom, og at de derfor vegrer seg for å ansette dem.

Arbeidserfaring er ofte essensielt for å kunne komme seg inn på arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Funksjonshemmede og kronisk syke har ofte ikke noen erfaring å vise til og dermed en mangelfull CV. Derfor blir de gjerne forbigått av arbeidssøkere med lengre erfaring fra blant annet sommerjobber og andre deltidsstillinger. Sammen med å sikre utdanning for den enkelte er det å gi arbeidserfaring viktig både for personlig utvikling og for å ha arbeidserfaring å vise til i en i en jobbsøknadsprosess.

I dette notatet skisseres det ulike tiltak som vil kunne bedre situasjonen for de som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet.

Vi anbefaler

 • Garantert lærlingplass
 • Yrkes- og karriereveiledning
 • Radikal kvotering til intervju
 • Trainee-ordninger
 • Tilretteleggingsgaranti
 • Lønnsgaranti for ungdommer
 • Målrettet jobbformidling
 • Styrking av NAVs kompetanse og rammebetingelser
 • Kompetansekartlegging for unge med funksjonsnedsettelser
 • Garantert lærlingeplass og en styrket yrkes- og karriereveiledning vil hjelpe ungdom som er i starten av arbeidslivet og som kanskje ikke helt vet hva de vil. Jobbgaranti for ungdom, som radikal kvotering til intervju, trainee-ordninger, tilretteleggingsgaranti og lønnsgaranti kan være tiltak som gjør det lettere for en arbeidsgiver å ansette noen som trenger tilrettelegging og tilpasset arbeidstid.
 • En kombinasjon av arbeid og trygd vil forhåpentligvis kunne bidra til økt sikkerhet for de som er avhengige av trygd, men som ønsker å bidra så mye som man klarer i perioder.
 • Til slutt vil et NAV med økt kompetanse være et meget viktig hjelpemiddel og vil ha bedre potensiale til å kunne gi mange unge funksjonshemmede endra bedre riktig og viktig veiledning.