Arbeidsliv

Her finner du våre publikasjoner om arbeidsliv.

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Espen Willersrud

Publikasjoner om arbeidsliv

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? (2018)

Mange unge med funksjonshemming og kronisk sjukdom tilhøyrer i tillegg andre minoritetar. I denne rapporten har vi samla kunnskap om kva unge dobbelminoritetar fortel om diskriminering i arbeidslivet.

Mange bekker små (2016)

Denne rapporten inneheld informasjon om og erfaringar frå jobbsøkarkurs som Unge funksjonshemmede arrangerte i 2014, 2015 og 2016.

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet? (2016)

Rapporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis uføretrygdede personer. I tillegg bygger den på tidligere utgitte rapporter og statistikk og informasjon fra NAV.

Støtte og tiltak fra NAV (2016)

NAV har mange virkemidler og tiltak som kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgiver. På denne siden finner du en oversikt over noen av dem.

Tips til arbeidsgivere (2016)

Her finner du tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne (2016)

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

The NAVigator (2013)

I rapporten gir vi tips til godt ungdomsarbeid i NAV.

Nytt liv i arbeidslivet (2011)

I notatet viser vi tiltak som kan være med på å øke sysselsettingen blant unge med funksjonshemminger og kronisk sykdom.