Se hele mennesket

Når helsepersonell tar det opp

En sykepleier snakker til en ung kvinne som ligger i en sykeseng

En sykepleier snakker til en ung kvinne som ligger i en sykeseng

På spørsmål om helsepersonell har tatt opp temaer som tanker, følelser, selvbilde eller livssituasjon svarte 54% ja, og 46% nei. På oppfølgingsspørsmål om hvordan ungdommene har opplevd dette, ser vi eksempler på både positive og negative opplevelser. Flere trakk fram gode erfaringer fra rehabilitering og fastlege eller sykepleiere de fikk en trygg relasjon til. Det kan bety at de som setter av tid og som ser pasienten regelmessig har en god posisjon til å snakke om psykisk helse.

På den andre siden fortalte flere om negative erfaringer med at somatiske plager ikke ble tatt på alvor, og at de ble henvist til psykolog framfor å få riktig hjelp. Derfor er det viktig at alle i helsevesenet tilegner seg kunnskap om sammenhenger mellom psykisk og somatisk helse. Man kan oppleve psykiske vansker og samtidig ha reelle somatiske plager som må tas på alvor. Nettopp fordi flere har slike dårlige erfaringer kan det være viktig å snakke på en trygg måte når man spør om psykisk helse.

«Ble beskyldt for at mine symptomer stammet fra psykiatri med en gang jeg viste noen form for følelser. Dette gjør at jeg konstant er stresset på sykehus.»

«Psykisk helse har gjennomgående blitt tatt opp som et tema for mulig svar på de fysiske problemene, med et ønske om overføring av behandling - på en måte som føles som en ansvarsfraskrivelse.»

«Fastlege, veldig god på det. Følte meg sett og tatt på alvor. Psykolog på DPS opplever jeg som bastant og lite lyttende.»

«Fastlegen nevnte at depresjon er naturlig ved kroniske sykdommer én gang.»

«En sykepleier som jeg hadde et godt forhold til, tok seg god tid til å være inne på rommet mitt sammen med meg, på faste tidspunkt over en lang periode.»

«Etter at pasientforeningen hadde jobbet mye med det - og alt for sent for min del.»

«På en helt naturlig måte, som om jeg var en venn. Møtt noen som virkelig lytter og engasjerer seg.»

«Noen ganger gjennom å spørre hvordan jeg har det og stille mer utfyllende spørsmål om livssituasjon og boforhold.»

«Både og. Fikk god hjelp med beroligende medisiner ved angst for operasjoner og diverse. Men, kunne fått info om personer å snakke med i ettertid av kreften.»

«Spørsmål rett ut om hvordan jeg føler meg, som noen ganger er lettere eller vanskeligere å svare på alt ettersom hvordan dagen er. Til en viss grad tar de opp tema rundt den synlige diagnosen min.»

«Kun hvis de merker at jeg er trist»