Se hele mennesket

Å ta det opp med helsepersonell

En ung kvinne på venterommet i sykehuset

En ung kvinne på venterommet i sykehuset

Mange av deltakerne i undersøkelsen forteller om negative opplevelser med å selv ta initiativ til samtale med helsepersonell om følelser og psykisk helse. Det kan de ut som flere opplever positive samtaler når helsepersonell tar opp temaet og åpner for muligheten til å snakke om ting.

Her er noen av svarene på hvordan det oppleves å ta opp temaet psykisk helse selv:

«Opplevdes litt skummelt på grunn av usikkerhet om hvordan det ville bli tatt imot.»

«Synes det er vanskelig og vondt å sette ord på.»

«Det er vanskelig å finne det rette rommet for det»

«Føler svaret er standard svar som alle får og jeg blir ikke sett som et individ.»

«Tidvis veldig ubehagelig, men lettere når jeg ble vant til å snakke om det, og fikk litt flere "verktøy" å bruke når jeg satte ord på ting.»

«Tidvis veldig ubehagelig, men lettere når jeg ble vant til å snakke om det, og fikk litt flere "verktøy" å bruke når jeg satte ord på ting.»

«Det var vanskelig, du møter en vegg og de fleste kan virke apatiske. De forstår at du har det vanskelig, men kan ikke tilby deg hjelp enn å henvise deg til andre.»

En ung kvinne ser bekymret ut

En ung kvinne ser bekymret ut

«Svært variert, alt ettersom hvordan jeg selv hadde det, hvordan helsepersonell personlig følte om saken, tidspress, fordommer og mye mer.»

«Som dobbelt minoritet føler jeg at de ikke hadde kompetansen til å takle og å ha en dypere forståelse av mine utfordringer. De har ikke hatt kunnskap om eller verktøy som kunne brukes i min situasjon.»

«Tungt. Særlig det å fortelle at jeg er homofil, for det er så tungt å si ettersom de bare prater til deg som at du er hetero. De blir satt ut.»

«Det var fint og nødvendig, men også vanskelig å åpne seg om vonde tanker og følelser. De blir de kanskje litt mer ekte og vanskelige å ta inn over seg.»