Se hele mennesket

En ung kvinne smiler med teksten "Alle har en psykisk helse" skrevet over henne

En ung kvinne smiler med teksten "Alle har en psykisk helse" skrevet over henne

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Prosjektet «Se hele mennesket» er støttet av Stiftelsen Dam. Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Vi inviterte medlemmer i Unge funksjonshemmede til å delta i en spørreundersøkelse i 2019, som er oppsummert i følgende artikkel og sammenfattet kort i animasjonsfilmen #Sehelemennesket. Filmen ble lansert i 2020 og finnes i en tekstet og en synstolket versjon, her.

 

Bakgrunn for prosjektet

De fleste psykiske lidelser debuterer i ung voksen alder.

Folkehelserapporten fra 2014 viser at hele 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager. Disse tallene indikerer at ungdomstiden generelt er ekstra sårbar for mange og at ungdomstiden er en fase hvor sjansen for psykisk sykdom er økende.

For unge med kronisk sykdom og/eller funksjonshemninger, kan de psykiske plagene komme i tillegg til de fysiske.

Ta kontakt

Vi tar gjerne imot ris, ros og innspill til vårt arbeid med prosjektet. Vi holder gjerne foredrag om prosjektet. Og vi hører gjerne fra dere som har brukt animasjonsfilmen til å ta opp en samtale om psykisk helse med kolleger, eller som har delt den med viktige aktører/ledere. Send en e-post til post@ungefunksjonshemmede.no.

Video

Tekstet versjon

Synstolket versjon