Prosjektlogo: Ung og funksjonshemmet

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen