Prosjektlogo: Materiell

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Materiell

Her er øvelsene som kan brukes i undervisning for 8.-10. trinn og videregående skole.