#likestiltskole

Bilde av en kvinne som smiler og ser inn i kamera. Midt i bildet er et grafisk element med teksten "Vi vet selv hva vi trenger. Spør oss!"

Medvirkning

God medvirkning sørger både for at alles stemmer blir hørt og at undervisningen treffer bedre.

Alle elever er forskjellige. For at alle skal få utbytte av skolehverdagen, må den tilpasses hver enkelt. Da er det utrolig viktig å lytte til den det gjelder.

Mange elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever at de ansatte på skolen bestemmer hvordan undervisningen skal være uten å lytte til oss eller spør hva vi trenger. Tiltak som egentlig er velmenende kan derfor bomme fullstendig.

Vi vet selv hvor skoen trykker. Nettopp derfor vil vi ha mulighet til å kunne påvirke vår egen skolehverdag, undervisning og tilrettelegging. God medvirkning sørger ikke bare for at alles stemmer blir hørt, men også at undervisningen treffer bedre.

Vi vet selv hva vi trenger. Spør oss!

Det er fort gjort at læreren tenker at når du har en elev som har funksjonsnedsettelse, så begrenser det hva en kan gjøre. Men da bør man sette seg ned med eleven og spørre hva han kan gjøre.

– Mia (19)

Dette kan du gjøre som ansatt i skolen:

  • Ikke anta! Spør elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom hva de trenger for å ha en god skolehverdag
  • Sett deg godt inn i hvilke medvirkningsrettigheter elevene på skolen har, og tenk gjennom hvordan medvirkningen på skolen kan forbedres
  • Oppfordre elever med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom til å stille til elevrådet

Unge funksjonshemmede mener at:

  • Funksjonshemmede og kronisk syke elevers medvirkning i skolen må styrkes
  • Klare formuleringer om elevers rett til individuell medvirkning i egen skolehverdag må inn i ny opplæringslov
  • Det bør jobbes målrettet i skolen for økt representasjon av elever med funksjonsnedsettelser i elevrådene