Vi markerer 40-års jubileum!

Sort tekst på hvit bakgrunn: Historien om Unge funksjonshemmede 1980 - 2020

Tidslinje

Se en tidslinje for Unge funksjonshemmedes 40 år lange historie.

I anledning organisasjonens 25-års jubileum i 2005 ble det laget en tidslinje som viser vår historie. Vi har nå oppdatert den slik at den gjenspeiler alle de 40 årene i Unge funksjonshemmedes liv.

Se tidslinjen ved å laste ned Word dokument eller PDF fil under. Merk at informasjon har blitt lagt til under året 1982 og at enkelte ganger ble årsberetninger skrevet for to år om gangen eller for en periode som strakte seg utover ett kalenderår.