Høringer om ungdomshelse

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Høringssvar om handlingsplan for habilitering av barn og unge

Høringssvar til helsedirektoratet om handlingsplan for habilitering av barn og unge fra 20. mai 2009.

Høringssvar om samordning av sentrale helseregistre

Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om samordning av sentrale helseregistre fra 24. mars 2010.

Høringssvar om NOU 2009: 22 tjenester til utsatte barn og unge

Høringssvar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om NOU 2009: 22, tjenester til utsatte barn og unge fra 31. august 2010.

Høringssvar om forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar fra 17. januar 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov.

Innspill til forslag til ny folkehelselov

Innspill fra 14. januar 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til ny folkehelselov.

Høringssvar om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen

Høringssvar fra 20. september 2016 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen.

Høringssvar om kvalitet og pasientsikkerhet

Høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om kvalitet og pasientsikkerhet, fra 28. januar 2016.

Høringssvar om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (Meld. St. 11 (2015-2016))

Høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (Meld. St. 11 (2015-2016)) fra 6. januar 2016.

Høringssvar om lovfesting av ungdomsråd

Høringssvar fra 20. oktober 2015 til representantforslag om lovfesting av ungdomsråd (Dokument 8:131 S (2014-2015)) Familie- og kulturkomiteen (FOK).

Høringssvar om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015))

Høringssvar fra 1. oktober 2015 til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015)).

Høringssvar om fritt rehabiliteringsvalg

Høringssvar fra 28. september 2015 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om fritt rehabiliteringsvalg.

Høringssvar til Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2014–2015))

Høringssvar fra 30. april 2015 til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2014–2015)).

Høringssvar om fritt behandlingsvalg

Høringssvar fra 15. september 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om fritt behandlingsvalg.

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen fra 11. september 2018, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Høringssvar handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo kommune

Høringssvar fra 25. oktober 2018 om handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo kommune

Høringssvar om behandlingsreiser til utlandet

Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om behandlingsreiser til utlandet fra 10. mars 2017.