Høringer om rammevilkår for organisasjoner

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Høringssvar om forslag om endring i ombudslovene

Høringssvar fra 12. desember 2012 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om forslag om endring i ombudslovene.

Høringssvar om NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning fra 4. mai 2012.

Høringssvar om nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Høringssvar fra 29. november 2012 til BUFDIR om nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner.

Høringssvar om veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger

Høringssvar fra 16. august 2013 til Kulturdepartementet (KUD) om veileder for tilskuddsmottakere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på.

Høringssvar om felles definisjoner og krav til dokumentasjon i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Høringssvar fra 2. mars 2016 til Kulturdepartementet (KUD) om felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Høringssvar om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Høringssvar fra 30. juni 2014 til Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) om herreløs arv til frivillige organisasjoner.

Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høringssvar fra 18. september 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Høringssvar om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Høringssvar til Kulturdepartementet fra 9. mars 2018 om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Høringssvar om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høringssvar til BUFDIRs forslag om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2017.