Unge tanker om BPA

En mann bruker en spesial sykkel

Film: Unge tanker om BPA

I filmen møter vi tre unge personer med funksjonsnedsettelse og får høre fra dem hvorfor BPA er viktig.

Filmen Unge tanker om BPA handler om det å være ung i dag og avhengig av praktisk bistand. Vi blir kjent med gevinstene ved å ha assistent, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og hvilke muligheter dette gir den enkelte til å leve et aktivt, fritt og selvstendig liv.

Filmen viser også hvilke utfordringer mange unge møter i denne ordningen som følge av kommunenes ulike vedtak.

Målet med filmen er å motivere flere kommuner til å innvilge og gi større tilgang til BPA slik at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan delta på alle samfunnsområder.

Du får høre fra Lena Iren Horie, Bjarni Dagbjartsson og Rina Wesenberg. De har ulike funksjonsnedsettelser hvorav to har BPA og en har fått avslag.

Filmen er laget av Leidar og støttet av Stiftelsen Sophies Minde. Trykk på knappen over for å se filmen (også tilgjengelig som synstolket versjon).

 

Unge funksjonshemmede ønsker å takke følgende personer som satt i referansgruppen: Sadia Jabeen Iqbal (Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune) og Ingrid Thunem (varamedlem i unge funksjonshemmedes styre)

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

  • Brukerstyrt (eller borgerlig) personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.
  • For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke.
  • Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere for kommunen sammenliknet med de ressurser kommunen ellers ville brukt på tjenestetilbud til deg.
  • Rettighetsfestingen skal følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (se sak om dette her)

 

Kilde: Helse Norge