Oda Oftung og Siri Espe står og smiler utenfor Stortinget sammen med stortingsrepresentant Torbjørn Vereide som holder knyttneven i en seiersbevegelse.

Interessepolitisk leder Siri Espe og rådgiver for deltakelse og levekår Oda Oftung møtte stortingsrepresentant Torbjørn Vereide utenfor Stortinget for å motta den hyggelige beskjeden.

Prosjektet Barrierefri fritid får mer midler!

Barriefri fritid har fått innvilget 650 000 kroner.

Publisert 11. mai 2022

Skrevet av Trude Telle

Vi i Unge funksjonshemmede er kjempeglade for å få 650 000 til prosjektet Barrierefri fritid gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet! Målet vårt er at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter på lik linje med majoritetsbefolkningen, og gjennom prosjektet får vi hjulpet de som har lyst til å inkludere, men ikke vet hvor de skal begynne eller hvilke barrierer de har hos seg.

Prosjektet består av en veileder for aktivitetstilbydere, der man kan lære mer om hvordan man gjør sine fritidsaktiviteter mer tilgjengelige. I 2022 kommer vi til å tilby workshops til organisasjoner og tilbydere så de kan lære enda mer, stille spørsmål og få hjelp til å finne ut hvilke barrierer og muligheter som finnes hos akkurat dem.

Disse midlene gjør at vi har mulighet til å reise rundt til organisasjoner og foreninger der de er, og gi dem et opplegg som passer dem på de stedene aktivitene skjer! Barrierefri fritid er en workshop som tilpasses ut fra hvem som deltar, og nå blir det enda bedre.

Du kan lese mer om prosjektet på prosjektsiden. 

Vi takker for støtten til prosjektet og gleder oss til å fortsette med arbeidet!