To kvinner smiler til kamera, mens de holder fram eksemplarer av en brosjyre. Foto.

Prosjektleder for seksuell helse Anette Remme og generalsekretær Synne Lerhol viser stolt fram den nye brosjyren, som handler om hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet. Foto: Stian Antonsen/ExtraStiftelsen.

Slik kan din organisasjon jobbe med sex, tabuer og fordommer

I mars 2017 lanserte vi en brosjyre om hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Publisert 8. mars 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve ut sin seksualitet trygt og åpent.

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har like store behov for å snakke om følelser og tanker rundt kropp og seksualitet som andre ungdommer.

I brosjyren Sex, tabuer og fordommer finner du tips til hvordan din organisasjon kan jobbe med seksualitet.

Brosjyren gir informasjon om seksualitet, tabuer og fordommer, og forslag til hvordan organisasjoner kan skape åpenhet om seksualitet.

Brosjyren ble lansert 7. mars. På lanseringen var det innledninger fra organisasjoner som jobber med seksualitet. Deretter åpnet vi for et uformelt rundebord, for å lære av hverandre og få flere ideer til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Arrangementet og brosjyren er del av prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming og er støttet av ExtraStiftelsen. ExtraStiftelsen deltok på lanseringen. Les ExtraStiftelsens nettsak om Sex, tabuer og fordommer her.

Ressurser

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Sex, samliv og funksjonshemming

Prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.