Vote i fargerike blokkbokstaver på en vegg

Vote i fargerike blokkbokstaver på en vegg. Foto: Jennifer Griffin (Unsplash)

Nytt prosjekt skal kartlegge muligheter for politisk deltagelse

Målet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk.

Publisert 18. mai 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. Hvordan opplever unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom dette i dag? I prosjektet «Til maktens korridorer» skal vi undersøke hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og se nærmere på hva som utgjør god inkludering.

– Vi jobber for å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Dette gjelder alle deler av livet, men politikk er ekstra viktig siden det er direkte knyttet til å bedre levekårene for mange. Flere av partiprogrammene nevner inkludering så det er kjempespennende å se på dette i et valgår og vi ser frem til å dele funnene, sier prosjektleder Oda Oftung.

En underrepresentert gruppe

Mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom er underrepresentert i norsk politikk, til tross for at kravene til bredere representasjon av ulike diskriminerte grupper har økt i senere år. Dessverre har det vært lite søkelys på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser deltar i norsk politikk, og i hvilken grad deres deltakelse er tilrettelagt for, spesielt blant ungdom og unge voksne.

I det norske demokratiet skal folkevalgte forsamlinger speile befolkningen. For at partiene skal lage politikk som sikrer bedre levekår for unge med funksjonsnedsettelser, er det nødvendig å være med i partiene hvor man formidler synspunktene sine. En sterkere representasjon av ungdom med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom vil gi unge forbilder som kan stimulere til bredere deltakelse og styrke demokratiet. Representasjon er nødvendig i utviklingen av politikk som skal være for hele befolkningen.

Delta i spørreundersøkelsen vår

I første fase vil vi kartlegge hvilke barrierer unge møter ved politisk deltakelse og hva som skal til for at flere skal kunne delta. Dette vil bli gjort gjennom en spørreundersøkelse som er rettet mot unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i alderen 15 – 35 år. Undersøkelsen blir liggende ute frem til onsdag 16. juni. Gi oss dine svar her: https://no.surveymonkey.com/r/C338MN7

I andre fase vil vi formidle den innsamlede kunnskapen i en kampanje på sosiale medier, samt i en veileder. Les mer om dette på prosjektsiden: https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/prosjekter/til-maktens-korridorer/