Nytt forskningsprosjekt med FAFO

Vi skal samarbeide med FAFO på et prosjekt om levekår blant ungdom og unge voksne med ADHD, Tourette syndrom, autisme eller asperger.

Publisert 19. februar 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Sammen med forskningsstiftelsen FAFO har vi fått støtte fra Stiftelsen DAM til prosjektet ‘Levekårsundersøkelse: Levekår for nevromangfold’ med fokus på personer med nevrobiologiske diagnoser. Prosjektet vil også samarbeide med ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Autismeforeningen og Spekteret.

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvorfor det går bra med noen ungdom og unge voksne med ADHD, Tourette syndrom, autisme eller asperger, mens andre med samme diagnoser får det vanskelig. Det er også en mangel på kunnskap om hvordan de nærmeste pårørende har det.

Prosjektet tar sikte på å dekke kunnskapsgapet ved å gjennomføre en levekårsundersøkelse blant ungdom og unge voksne med disse diagnosene, samt deres pårørende. Undersøkelsen vil bidra til å utvikle et mye bedre kunnskapsgrunnlag som kan bli brukt til å utforme mer adekvate og kostnadseffektive tjenester for denne gruppen.

Prosjektet vil starte våren 2020.