En ung kvinne i rullestol har en annen sittende på fanget mens de bruker en trusevibrator

En ung kvinne i rullestol har en annen på fanget mens de bruker trusevibrator.

Nye veiledere om seksualtekniske hjelpemidler

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret har laget to nye veiledere om seksualtekniske hjelpemidler.

Publisert 15. november 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

En veileder er rettet mot unge som selv har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, og den andre er rettet mot helsepersonell og andre som jobber med unge funksjonshemmede. De kan lastes ned fra denne siden.

Veilederen til helsepersonell gir råd om hvordan man kan veilede pasienter om seksualtekniske hjelpemidler. Den gir også en oppsummering av funn fra vårt prosjekt «Hva skal jeg si?» som har bestått av en spørreundersøkelse, individuelle intervju og fokusgruppeintervjuer med målgruppen. Veilederen til ungdom er en kortere versjon med hovedfokus på hvilke rettigheter man har og hvordan man får tak i seksualtekniske hjelpemidler.

– Vi har over de siste årene satset stort på ungdomshelse og det er flott å kunne lansere to nye veiledere om seksuell helse, på slutten av et år som har bydd på utfordringer. Veilederne om seksualtekniske hjelpemidler er et viktig bidrag til å øke kompetansen i dette området og vi håper både helsepersonell og unge med funksjonsnedsettelse får god nytte av dem, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Begge veilederne er tilgjengelig som universelt utformet PDF, men kan også bestilles i trykket versjon. Veilederen til de unge skal etter planen sendes ut til alle våre medlemsorganisasjoner og til ungdomsråd ved alle regionale helseforetak. Send oss gjerne forslag til hvem andre vi bør sende veilederne til, enten digitalt eller fysisk.

Vi vil etterhvert invitere til et fagseminar om tematikken, så følg med på vår nettside for mer informasjon.
Nytt kapittel i e-læring
I forbindelse med de nye veilederne har vi også laget et nytt kapittel om seksualtekniske hjelpemidler i e-læringskurset «Sex som funker». Her kan du lese et utdrag av det viktigste helsepersonell bør vite om seksualtekniske hjelpemidler, og du kan laste ned veilederne som PDF. I tillegg har vi laget refleksjonsspørsmål som i de andre kapitlene i e-læringskurset. Disse kan være utgangspunkt for egen refleksjon eller for diskusjon med kolleger om tematikken. Vi fortsetter å oppdatere e-læringen og tar fortsatt imot innspill til nyttige nettsider vi kan linke til.

Bakgrunn

«Hva skal jeg si?» handler om å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler. I prosjektet har vi undersøkt hvilke begrensninger og muligheter personer med funksjonsnedsettelser som har behov for seksualtekniske hjelpemidler møter. Målet er å sikre at alle har tilgang til en god seksuell helse. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret, over to år i perioden 2019-2020. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.