Forskjellige figurer sitter rundt et bål

Ny rapport om inkludering i folkehøyskolen lansert

I dag lanserte vi rapporten «Et år for alle» med fokus på inkludering i folkehøyskolen. Det er første gang denne type studie har blitt gjennomført.

Publisert 5. desember 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Rapporten tar for seg hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten på folkehøyskolene, og hvilket utbytte de får av skoleåret.

På lanseringen presenterte prosjektleder Maja Lie Opdahl funnene fra en landsomfattende spørreundersøkelse som folkehøyskolene selv har svart på, samt dybdeintervjuer med unge som har gått på folkehøyskole eller vurdert det. I tillegg var det en panelsamtale med representanter fra Folkehøgskolerådet, Folkehøgskoleforbundet, Rønningen folkehøyskole og en tidligere elev.

– Skole og utdanning er en av våre prioriterte områder og dette prosjektet setter mange av våre satsningsområder på dagsorden, blant annet universell utforming, deltagelse og inkludering. Vi kjemper for full likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og rapporten er en god mulighet til å realisere dette, sier generalsekretær Leif-Ove Hansen.

– Rapporten viser at elever som har funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever svært positive gevinster av å gå på folkehøyskole, men at tilbudet i dag er altfor begrenset. Det er behov for konkrete tiltak som kan gjøre folkehøyskole mer inkluderende, fortsetter prosjektleder Maja Lie Opdahl.

 

Rapporten viser blant annet at:

  • Et år på folkehøyskole kan ha stor betydning for unge med funksjonsnedsettelser, men mange opplever i dag at det er vanskelig å få innpass på den skolen de ønsker å gå på. Få skoler er fysisk tilgjengelige for alle.
  • Flere informanter forteller at de møter fordommer i kontakt med folkehøyskolen. Noen søkere blir henvist til «botreningslinjer» eller skoler som er «bedre rustet» til å ta dem imot.
  • Ungdom etterlyser bedre informasjon om hvilke skoler som er åpne for alle og kan tilby tilrettelegging av læringsmiljø og bosituasjon. I dag finnes det svært lite informasjon om dette.

 

Unge funksjonshemmede har tre anbefalinger på bakgrunn av rapporten:

  • Folkehøyskolen må bli mer tilgjengelig. Dette kan oppnås gjennom et målrettet arbeid mot universell utforming, og gjennom bedre valg av boløsninger og transport under reiser.
  • Informasjonsutvekslingen må bli bedre. Informasjonskontoret bør ta initiativ til en felles praksis for å informere om tilrettelegging og tilgjengelighet til søkere.
  • Mer kunnskap må etableres. Ansatte på folkehøyskoler bør tilbys opplæring i tilrettelegging og skoler bør utvikle interne retningslinjer for inkludering.

 

Rapporten er tilgjengelig som PDF via denne lenken.