Mann ser i kamera. I bakgrunnen er Oslo på vinterstid. Foto.

Likestilling er øverst på agendaen for ny generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen. Foto: Åsmund Holien Mo.

Ny generalsekretær: All politikk er funkis-politikk

– Myndighetene må ha høyere ambisjoner på vegne av unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Publisert 8. mars 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Det sier Leif-Ove Hansen. Denne uka tok han over som generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

– Vi har fortsatt en lang vei igjen til full likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Fremdeles møter våre grupper barrierer for å fullføre utdanning, og vi får ikke delta på linje med andre ungdommer i arbeidsliv og i fritid, kultur og idrett fordi samfunnet ikke tilrettelegger godt nok, sier Leif-Ove.

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

Hansen tar over sjefsstolen rett før norske myndigheter skal i en historisk høring om funksjonshemmedes rettigheter i FN.

Sammen med resten av den norske CRPD-koalisjonen har Unge funksjonshemmede dokumentert at funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge.

–  Å skape en mer inkluderende skole og senke barrierene for å delta i arbeidslivet er viktige saker for at unge med funksjonsnedsettelser kan bli likestilt i samfunnet. Vi skal heller ikke glemme det mange tar for gitt, nemlig deltakelse på fritiden, mener den nye generalsekretæren.

Regjeringen la før jul frem en strategi for likestilling av funksjonshemmede. Samtidig er flere viktige rettigheter under press.

For eksempel rammer innstramminger i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) mange hardt, og det er nå forslag på høring om å prioritere ned viktige tiltak for deltakelse i arbeidslivet, som lønnstilskudd og høyere utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

– Det er en mangel på sammenheng i regjeringens politikk. Regjeringen må i større grad tenke helhetlig, og heve ambisjonene på vegne av unge med funksjonsnedsettelser, sier Leif-Ove.

– For å få til reell likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, må vårt perspektiv være med i alle politikkområder. All politikk er funkis-politikk, sier han.

Ungdoms egne stemme

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon, med 37 medlemsorgansiasjoner. Vi representerer mange ulike typer funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Til felles er en del av de samme barrierene for å få delta fullt ut i samfunnet.

– Vi er en gruppe av, med og for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Vi representerer både ungdommer med synlige og usynlige diagnoser, og fellesnevneren er at mange av våre medlemmer møter barrierer for å delta på linje med andre på fritid, skole og jobb. Gjennom Unge funksjonshemmede får unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom en tydelig stemme, som kjemper for retten til å delta i samfunnet, sier generalsekretæren.

Leif-Ove Hansen

Leif-Ove Hansen kommer fra Vadsø, og bor i Oslo. Han er sykepleier og har en mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.

Hansen har erfaring fra ulike politiske organisasjoner for unge og minoriteter, og fra helsevesenet.

De siste fire årene har han jobbet som styreleder i HIVNorge, der han blant annet har jobbet med politikk og organisasjonsutvikling.