En ung kvinne smiler med teksten "Alle har en psykisk helse" skrevet over henne

En ung kvinne smiler med teksten "Alle har en psykisk helse" skrevet over henne

Ny film om psykisk helse lansert

Unge funksjonshemmede har lansert en ny animasjonsfilm om psykisk helse som del av prosjektet «Se hele mennesket».

Publisert 4. juni 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

I 2019 gjennomførte Unge funksjonshemmede en undersøkelse hvor vi stilte spørsmål om opplevelser knyttet til helsevesenet. 253 ungdommer fra våre medlemsorganisasjoner svarte på undersøkelsen, hvorav 64% oppga å ha opplevelser i helsevesenet med å ikke bli sett som et helt menneske. Et like stort antall svarte at de opplevde at deres behov har blitt tilsidesatt eller ikke sett.

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever ofte at de bare får behandling for de synlige og usynlige diagnosene de har. Men deres psykisk helse er vel så viktig som den fysiske og mange føler den blir oversett.  Prosjektet oppfordrer derfor helsepersonell til å se hele mennesket slik at unge får en behandling som er bedre tilpasset dem.

Svarene fra undersøkelsen ble brukt som basis for å lage en animasjonsfilm om tre unge mennesker som formidler mange av bekymringene og frustrasjonene, men også høydepunktene, de har opplevd mens de har vært innlagt på sykehus.

– Det er mange unge fra våre medlemsorganisasjoner som har måttet ha lengre opphold på sykehus for å motta behandling eller gå gjennom operasjoner. Det kan være ensomt, skummelt og slitsomt, men det er ikke alltid helsepersonell spør om dette. Med «Se hele mennesket» ønsker vi å bidra til at unge får et bedre behandlingstilbud som kan gjør tiden på sykehuset litt lettere, sier Anette Remme, rådgiver for ungdomshelse og prosjektleder.

– Ungdom i Norge møter i dag et helsevesen som ofte ikke er tilpasset behovene og livssituasjonen til unge mennesker. Dagens behandlingsmetoder fokuserer på behandling av somatiske plager, men helsevesenet må også gjøre det mulig for unge å få utløp for sine tanker og følelser slik at deres psykisk helse er ivaretatt, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

For å lese mer om prosjektet besøk prosjektsidene og se filmen her.