Portett av mann. Foto.

Foto: Åsmund Holien Mo

Nei, det er ikke fett å gå på trygd

– Det viser seg veldig vanskelig å forstå for eksperter og politikere at unge mennesker kan være syke, at man kan trenge tid til å bli frisk nok til å jobbe, og at det ikke er fett å gå på trygd, sier generalsekretær Leif-Ove Hansen.

Publisert 29. mars 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Sysselsettingsutvalget la denne uken frem sin rapport om hvordan regjeringen kan øke sysselsettingsgraden i befolkningen.

Rapporten inneholder blant annet forslag om kutt i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge og sykelønn. Forslagene kommer samme uke som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har avslørt manglende kunnskap om hvem unge som går på AAP egentlig er i beste sendetid på NRK.

– Rapporten inneholder gode refleksjoner om blant annet tettere og bedre oppfølging i NAV, og at NAV burde fokusere på arbeidsmarkedstiltak som faktisk fungerer, også i tilfeller der de er dyrere. Men i tillegg inneholder rapporten dårlig funderte spekulasjoner om unge som mottar AAP, sier Hansen.

Utvalget bekymrer seg for smitteeffekter i trygdesystemet og hevder det er økonomiske insentiver for å ikke være i arbeid. I tillegg hevder utvalget at for mange unge på arbeidsavklaringspenger er ikke helseproblemer hovedårsaken til at man er uten arbeid.

– Dette er spesielt å hevde all den tid svekket helse er en forutsetning for å motta AAP. Utvalget formidler også en ide om at unge synes det er fett å gå på trygd, som vi ikke kjenner oss igjen i. Dette er alvorlige påstander om våre medlemmer. Hva er egentlig utvalgets forståelse av helse? Er ikke psykisk helse en del av helsa? spør Hansen.

Det er alvorlig dersom regjeringen gjør ytterligere innstramminger i AAP. Organisasjoner, eksperter og NAV-ansatte har advart om at syke allerede presses ut i fattigdom på grunn av de forrige innstrammingene som ble gjort. Våre ordninger er under et betydelig press.

– Det er på tide at eksperter og politikere baserer seg på kunnskap og lytter til oss det gjelder når vi forteller hvem de såkalte «unge utenfor» egentlig er! Uansett om det hadde vært slik utvalget og Hauglie hevder, at noen av disse unge egentlig ikke burde være på AAP, så burde løsningen være å lage en ordning som fanger opp denne gruppen. I stedet får vi nok et forslag om å stramme inn for alle, selv om det finnes mange unge som både trenger og har god nytte av AAP. Det er en logisk brist, sier Hansen.