Mann snakker i mikrofon. Foto.

Unge funksjonshemmede er til stede i Genève når Norge skal i høring om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Eivind Digranes legger frem våre synspunkter.

Nå må Norge svare FN om funksjonshemmedes rettigheter

Den norske stat er denne uken i en historisk FN-høring om funksjonshemmedes rettigheter. Unge funksjonshemmede er på plass i Genéve.

Publisert 25. mars 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Mandag 25. mars og tirsdag 26. mars er den norske regjeringen i høring hos FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Det er første gang Norge høres om CRPD.

– Det er et gap mellom ord og handling når det kommer til funksjonshemmedes rettigheter i Norge. Funksjonshemmede anerkjennes ikke som likestilte borgere, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

Han er tilstede i Genéve, sammen med rådgiver Eivind Digranes. Der tar vi blant annet opp at mange elever med funksjonsnedsettelser ikke får oppfylt sine rettigheter i norsk skole.

– Likestilling begynner i skolen. I dag opplever mange å bli utestengt fra klassemiljøet og at de ikke kommer inn på nærskolen sin. Mange møter en systematisk og kritisk mangel på ressurser og kvalifisert personale, som har kompetansen som skal til for å gi tilrettelagt og inkluderende undervisning, sier Eivind Digranes.

Også i høyere utdanning møter studenter med funksjonsnedsettelser barrierer, både fysiske, pedagogiske, digitale og sosiale.

– Gapet er stort mellom rettigheter på papiret og i praksis. Det haster å oppfylle funksjonshemmedes rett til utdanning i praksis, sier Digranes.

Utdanning er bare ett av temaene vi tar opp med FN. Sammen med 124 andre organisasjoner har vi kommet med tre hovedanbefalinger for å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i Norge:

  • Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
  • Innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
  • Avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

Følg høringen av Norge her.

Fakta

Unge funksjonshemmede er med i CRPD-koalisjonen. Det er en bred koalisjon av 125 organisasjoner, hovedsakelig funksjonshemmedes egne organisasjoner.

Koalisjonen har laget en rapport om rettighetene til funksjonshemmede i Norge i forkant av høringen. Rapporten dokumenterer at funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge, og er sendt inn til FN-komiteen som Norge skal i høring til.

Unge funksjonshemmede har bidratt til å lage rapporten, særlig innenfor områdene barn og unge, ikke-diskriminering, arbeidsliv, utdanning og helse.

Les rapporten til CRPD-koalisjonen her.