Generalsekretær Synne Lerhol ser alvorlig i kamera. Foto.

– Vi ser frem til å samarbeide videre for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser, skriver generalsekretær Synne Lerhol. Foto: Markus Søgård.

Mye likeverd, men lite likestilling i regjeringsplattformen

– Desto viktigere med signaler fra likestillingsminister Trine Skei Grande om å sette rettighetene i fokus, sier generalsekretær Synne Lerhol.

Publisert 25. januar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Forrige uke la regjeringen frem Granavolden-erklæringen.

Der er det noen gode nyheter for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom:

 • BPA defineres som et likestillingsverktøy. Det skal komme en stortingsmelding om ordningen.
 • Inkluderingsdugnaden består, og bekjempelse av ungdomsledighet er et mål.
 • Ungdomskompetansen i NAV skal økes, og «…ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn 8 uker uten å få et tilbud om arbeid, utdannelse, arbeidstrening eller annen relevant aktivitet.»
 • Det skal utarbeides en ny handlingsplan for universell utforming når den gamle går ut i 2020.
 • Det skal iverksettes tiltak for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og på utesteder.
 • Det skal legges til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i frivillighet og idrett.
 • Utdanningskapittelet sier mye bra om  spesialpedagogisk kompetanse. Dette skal gis på en «inkluderende» måte, og det skal bygges et tverrfaglig lag rundt eleven.
 • Overgangene mellom barne- og ungdomsskole og mellom ungdoms- og videregående skole skal bedres.

Nevner ikke ny strategi for likestilling

Likevel er det mange viktige tiltak som mangler i regjeringsplattformen.

– Overordnet er det i denne plattformen mye fokus på likeverd, og lite på likestilling, sier generalsekretær Synne Lerhol.

Det er bekymringsverdig at den ferske strategiplanen for  likestilling av funksjonshemmede ikke nevnes, selv om den ble lansert rett før jul. I tillegg savner vi omtale av funksjonshemmede under plattformens likestillingskapittel.

– Vi håper regjeringen har fått med seg at funksjosnhemmedes rettmessige plass er i likestillings- og antidiskrimineringspolitikken, sier Lerhol.

Unge funksjonshemmede savner også:

 • veikart for universell utforming av grunnskolen
 • tiltak for å bedre unge uføres levekår, og muligheter til å utnytte restarbeidsevnen
 • tiltak for bedre ungdomshelse
 • tiltak for bryte ned barrierer i høyere utdanning

Funkis-politikk er rettighetskamp

Denne uken ble det også klart at ansvaret for likestilling flyttes fra Barne- og familiedepartementet til Kulturdepartementet. Dermed blir Trine Skei Grande (V) likestillingsminister – med ansvar for funksjonshemmedes rettigheter.

Den nye likestillingsministeren sier til Handikapnytt at hun vil vri tilnærmingen fra funksjonshemmedes helse til funksjonshemmedes rettigheter.

– Vi ser frem til å samarbeide med Grande om likestilling av unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Funkis-politikk er rettighetskamp, og handler om retten til full likestilling i samfunnet. Det er også viktig at regjeringen fører en likestillingspolitikk som er interseksjonell og tar hensyn til doble minoriteter, sier generalsekretær Synne Lerhol.

Les hele plattformen til regjeringen utgått fra Høyre, Frp, Venstre og Krf her.