En mann sitter i en stol og ser rett på kamera

Mohammad har blitt vant til å ha hjemmekontor under praksisen (Foto: privat)

Møt vår praktikant Mohammad!

Mohammad har arbeidspraksis innen IT hos Unge funksjonshemmede. Her forteller han litt om seg selv og om hva stillingen innebærer.

Publisert 11. september 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Torsdag 12. mars 2020, samme dag som Norge stengte ned på grunn av Covid-19 pandemien, begynte 24-år gamle Mohammad Farajallah i arbeidspraksis hos Unge funksjonshemmede. Selv om han ikke har vært på kontoret siden da har Mohammad fått gjort mye som praktikant, ikke minst å bli vant til å bruke Teams! Bli bedre kjent med Mohammad i intervjuet nedenfor.

Fortell oss om deg selv
Mitt navn er Mohammad Farajallah og jeg er 24 år gammel. Jeg er oppvokst i Norge med familiebakgrunn fra Irak og har bodd her i snart 21 år. Jeg er født med CP (Cerebral parese) og har studert IKT yrkesfag på Kube videregåendeskole i Oslo.

Jeg har jobbet med IT siden 2013, både på egen hånd og i min fritid. Etter skolegangen fikk jeg praksisplass/ jobb flere steder gjennom Spir Oslo (tidligere Karea Varbas). Jeg fikk etterhvert fast jobb på Bjørnholt videregåendeskole, men rundt den tiden havnet jeg i en trafikk ulykke og måtte på rehabilitering i flere måneder.

Etter ulykken kunne jeg ikke jobbe som tidligere, men jeg begynte å ta online kurs innenfor web design og nettverk for å styrke kompetansen min. Dette gjorde jeg i håp om at jeg kunne jobbe på egenhånd eller at jeg faktisk kunne gå tilbake til en arbeidsplass en dag.

Hvorfor valgte du arbeidspraksis hos Unge funksjonshemmede?
Målet mitt med å ha arbeidspraksis her er for å teste hvor mye jeg klarer å jobbe fremover. Jeg var også ivrig på å lære noe nytt fra forskjellige felt ikke bare IT. Her hos Unge funksjonshemmede er det mye som foregår, fra å holde kurs, skrive artikler, lage animasjonsfilm og rådgiving. Det å faktisk være med og lage noe eller planlegge noe som kan ha en positiv effekt på andre er viktig for meg.

Hva innebærer stillingen din?
Min stilling går rett og slett på at  jeg overser alt med nettverket å gjøre. Én av hovedoppgavene mine er å se på ulike løsninger vi kan bruke for å gå fra en fysisk server til en sky-basert løsning. Det har tatt litt tid å researche ettersom det var mange IT firmaer som ikke var i full drift etter nedstengingen så jeg har måtte være tålmodig! I tillegg hjelper jeg andre i sekretariatet hvis de opplever noen nettverksproblemer og sørger for at alt det tekniske funker.

Hva er ditt inntrykk av Ungfunk?
Jeg ble tatt godt imot i jobbintervjuet mitt og mitt førsteinntrykk var veldig positivt. Utover samtalen jeg hadde i det intervjuet så fikk jeg inntrykk av at her var jeg ønsket som gjorde det lett for meg. Det å vite at du er ønsket på jobb tror jeg er nok for de fleste.

Jeg startet på jobb 12 mars, altså samme dag som alle fikk beskjed fra regjeringen om å holde seg hjemme pga Covid-19. Siden den dagen har vi alle jobbet hjemmefra så jeg har dessverre ikke fått muligheten til å møte alle mine kollegaer ordentlig enda. Men vi har faste møter via Teams og alle har vært utrolig hyggelige. De spør alltid om jeg har det bra. Jeg har fått et godt inntrykk av alle sammen her og blitt veldig godt tatt imot av alle her.

Vi er veldig glad for at Mohammad trives i Unge funksjonshemmede og for hans innsats med å ta tak i IT oppgaver som gjør hverdagen til sekretariatet litt lettere.