En mann holder opp et eple og en pære.

Vi vil ha en #fordomsfriskole. Er du enig?

Mort1rulle bruker frukt til å utfordre fordommer

TikTok kjendisen bruker humor for å vise at alle elever skal behandles likt

Publisert 17. desember 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I Unge funksjonshemmedes nye kampanjefilm bruker lærer og SoMe konge Morten Marius Skau, bedre kjent som Mort1rulle, frukt for å vise hvordan fordommer blant lærere og ansatte på skolen kan bidra til diskriminering av funksjonshemmede elever.  

 

Epler vs. pærer 

I filmen sammenligner han epler og pærer for å vise at de har mye til felles selv om vi ofte har ulike forventninger til dem og behandler de ulikt. 

Eksemplene er kanskje litt diffuse – hvordan kan frukten bli brukt i ulike oppskrifter, hva som lager mest søl på tur – men det er en klar kobling til hvordan elever forskjellsbehandles.  

Mange unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom opplever diskriminering og møter fordommer som at de er dumme eller hjelpeløse. Lærere stiller ofte lavere forventninger til dem og mange får ikke bli med på tur eller andre aktiviteter fordi de tror det blir for vanskelig å tilrettelegge for enkelte elever.  

– Vi må få slutt på utdaterte holdninger som resulterer i ekskludering av funksjonshemmede elever. På sikt kan det få alvorlige konsekvenser for elevers utdanning og jobbmuligheter. Vi håper filmen vil åpne øynene for mange som ikke tror de har fordommer, sier rådgiver Maren Hagen Fuglesang. 

 Filmen oppfordrer lærere og ansatte til å få på plass en #fordomsfriskole hvor alle elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer blir sett og inkludert. Se filmen her.