Logo for ME-foreningen

ME-foreningen blir medlem i Unge funksjonshemmede

ME-foreningen er vår 38. medlemsorganisasjon.

Publisert 22. september 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Vi ønsker Norges myalgisk encefalopati foreningen (ME-foreningen) hjertelig velkommen som vår 38. medlemsorganisasjon.

Unge funksjonshemmede ser frem til å jobbe med ME-foreningen og til å styrke deres arbeid rettet mot medlemmer i ungdomsårene.

ME er også kjent som kronisk utmattelsessyndrom og rammer mennesker i alle aldre, kjønn og etniske grupper. ME-foreningen arbeider for å bedre forholdene for alle ME-syke og deres pårørende gjennom opplysningsarbeid, likepersonarbeid og politisk påvirkning.

– Vi ønsket å gå inn i Unge funksjonshemmede fordi det åpner opp flere muligheter for samarbeid samt at vi kan bygge opp ressurser og kunnskap som vil komme våre yngre medlemmer til gode. Med paraplyorganisasjonen i ryggen kan vi også få mer innflytelse med beslutningstagere og sammen oppnå bedre rettigheter og likestilling for våre medlemmer, sier generalsekretær i ME-foreningen Olav Osland.