Grafikk med informasjon om arrangementene på FN-dagen.

Funkis take-over på Kulturhuset

På FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne fyller vi Kulturhuset i Oslo med arrangementer om våre rettigheter. Vi retter søkelyset mot minoriteter i minoriteten.

Publisert 13. november 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne blir i år markert med flere ulike spennende arrangementer.

Etter Bufdirs halvdagskonferanse på Thon Hotel Opera, er Kulturhuset stedet å være for deg som vil være med Unge funksjonshemmede og andre organisasjoner å feire FN-dagen vår!

Alle arrangementene er gratis.

Minoritet i minoriteten

Tid: 12:30-14:00
Sted: Boksen, Kulturhuset i Oslo
Arrangør: Unge funksjonshemmede

Vi inviterer vi til lansering av en rykende fersk rapport om doble minoriteter i møte med arbeidslivet.

Personer med funksjonsnedsettelser møter ofte barrierer for å delta i arbeidslivet. Mange av oss tilhører flere minoriteter, og kan være dobbelt utsatt for diskriminering i møte med arbeidslivet. Samtidig finnes det lite kunnskap om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser som tilhører flere minoriteter.

Vi inviterer til lansering og debatt med minoritetsorganisasjoner og politikere!

Program:

12:30  Velkommen ved Unge funksjonshemmede

 • Generalsekretær Synne Lerhol

12:35   Hva er sammensatt diskriminering?

 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

12:40   Lansering av rapport om unge dobbelminoriteter i møte med arbeidslivet

 • Prosjektleder Eivind Digranes

13:00   Hvilke erfaringer har ulike minoriteter med sammensatt diskriminering?

 • Leder i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Ingvild Endestad
 • Prosjektleder i MIRA Ressurssenter for minoritetskvinner Khansa Ali
 • Styremedlem i Unge funksjonshemmede Judee Isabel Ihasee Bjørgan

13:20 Diktlesing: «Arbeidsliv»

 • Vinner av Unge funksjonshemmedes skrivekonkurranse Aurora Kobernus

13:30   Hvordan kan vi bekjempe diskriminering av doble minoriteter? 

 • Statssekretær i BLD Tom Erlend Skaug (H)
 • Nestleder i SV Kirsti Bergstø
 • Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V)
 • Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp)
 • Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap)

Finn arrangementet på Facebook.

Vel møtt!

Bursdagsfeiring

Tid: 14:00-16:00
Sted: Boksen, Kulturhuset i Oslo
Arrangør: Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), PRESS og Uloba

NHFU, Press og Uloba inviterer til bursdagsfeiring om FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, med kake og debatt.

NHFU og Press Redd Barna Ungdom har sammen laget en nettside med informasjon om hvordan man kan tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser i organisasjonslivet. Nå skal nettsiden lanseres!

Les mer om arrangementet til NHFU her.

Kjenn dine rettigheter, få mer punch!

Tid: 14:15-15:30
Sted: Laboratoriet, Kulturhuset i Oslo
Arrangør: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

FFO inviterer til lansering av heftet «Skolestart».

Heftet er rettet til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser, og omhandler rettigheter for skolestarten og gjennom skolegangen.

Les mer om FFOs arrangement her.

Konferanse om arbeid og arbeidsliv

Tid: 11:30-12:30
Sted: Thon Hotel Opera
Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bufdir markerer FN-dagen ved å arrangere en halvdagskonferanse om arbeid og arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen finner sted på Thon hotel Opera mandag 3. desember 2018, fra kl. 09:00-11:30.

På Bufdirs nettsider finner du program og påmeldingsskjema.