Mangfoldsplakaten skaper mer inkludering

Frivillighet Norges Mangfoldsplakat skal føre til økt inkludering i frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020. Bakgrunnen for initiativet er at den frivillige sektoren i stor grad ikke gjenspeiler befolkningen i Norge.

Dette er en utfordring for sektoren, både opp mot verdien om at alle skal kunne delta, legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og representasjon og sektorens muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. Frivillige organisasjoner må også være oppmerksom på at økonomi, funksjonsnedsettelser, kjønn, seksualitet og utdanning kan utgjøre barrierer for deltakelse i frivilligheten og at noen kan bli møtt av flere barrierer.

Til dags dato har over 40 organisasjoner signert plakaten. Dette inkluderer noen av våre medlemsorganisasjoner og Unge funksjonshemmede. Å øke bevisthet rundt mangfold er ikke bare viktig internt i en organisasjon, men bidrar også til at andre føler seg trygge på å oppsøke et miljø eller foreningen.

Frivillighet Norge har samlet ressurser om dette i «Knekk inkluderingskoden», inkludert råd til organisasjoner, en inspirasjonssbank med gode eksempler på inkludering og andre verktøy og tjenester.