Styreleder Camilla Lyngen ser alvorlig i kamera. Foto.

– Vi kan ikke feire likestillingen før kvinner med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet, skriver styreleder Camilla Lyngen. Foto: Markus Søgård

Likestilling for kvinner med nedsatt funksjonsevne

Når så du sist en kvinne med nedsatt funksjonsevne i nyhetene eller på Stortinget?

Publisert 8. mars 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Likestillingskampen har kommet langt, men det er fortsatt en vei å gå. Mange kvinner med nedsatt funksjonsevne hindres i å delta i arbeidslivet, politikken og offentligheten.

Dette er ikke bare alvorlig for kvinnene det gjelder. Det er alvorlig for samfunnet, som går glipp av verdifulle erfaringer og nyttige ressurser.

Også i privatlivet møter kvinner med funksjonsnedsettelser barrierer, som i liten grad blir belyst. Kvinner med funksjonsnedsettelser kan oppleve at de ikke forventes å ha et seksualliv, romantiske forhold eller få barn. Samtidig kan kvinner med enkelte funksjonsnedsettelser være mer utsatt for vold og overgrep enn andre kvinner.

Kvinner med nedsatt funksjonsevne møter hindringer på bakgrunn av både kjønn og funksjonsevne. Andre faktorer kan også spille inn, som seksuell orientering eller kulturell bakgrunn. Men i dag har vi altfor lite kunnskap om hvordan disse faktorene spiller sammen i å hindre kvinners deltakelse. En studie ved NTNU viser at forskningen på levekårene til personer med funksjonsnedsettelser sjelden studerer kjønn.

Vi trenger mer kunnskap om kjønn og funksjonsevne, som kan bidra til at kvinner med nedsatt funksjonsevne får lik mulighet til å delta i samfunnet.

Vi kan ikke feire likestillingen før alle kvinner får delta i samfunnet.

Slipp kvinner med nedsatt funksjonsevne til – i arbeidslivet, politikken og offentligheten!