Illustrasjon: Stortinget

Illustrasjon: Stortinget

Les våre innspill til partiprogrammene

Unge funksjonshemmede har sendt våre innspill til de politiske partienes nye programmer for 2021-2025. Les innspillene her.

Publisert 31. mars 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

De politiske partiene er godt i gang med å utforme nye partiprogrammer for den kommende stortingsperioden. For å få vårt avtrykk på programmene, har Unge funksjonshemmede nå sendt innspill til programkomiteene i alle partiene som sitter på Stortinget – fra Rødt til Frp.

– Vi håper de politiske partiene lytter til våre innspill. Det er på tide at partiene får på plass mer kraftfull politikk for likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

Få CRPD inn i norsk lov

For å få fart på likestillingen, har vi bedt partiene levere tiltak som gjør at ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan delta på alle samfunnsområder, uten å møte diskriminering.

Et konkret grep som bør tas er å få FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov. Dette er ikke tilfelle i dag. Funksjonshemmedes menneskerettigheter er dermed i praksis annenrangs rettigheter i Norge.

Det er også behov for at innsatsen for å universelt utforme Norge trappes betydelig opp, og skoler og arbeidsplasser må prioriteres. I tillegg må BPA-ordningen bli et reelt likestillingsverktøy som sikrer at funksjonshemmede kan leve frie og selvstendige liv.

En mer inkluderende utdanning

En av de viktigste prioritetene partiene kan gjøre er å skape et mer inkluderende utdanningssystem, fra barneskolen til høyere utdanning.

Det innebærer blant annet at kunnskap om spesialpedagogikk, tilrettelegging og inkludering må inn i lærerutdanningen. Skoler, PPT og Statped må også ha flere ressurser til å drive spesialpedagogisk oppfølging.

I tillegg bør det komme på plass sterkere tiltak for universell utforming og tilrettelegging på universiteter og høyskoler.

En trygg jobb og trygg økonomi

Vi forventer også at partiene prioriterer å få inn politikk som gjør at flere ungdommer får mulighet til å delta i det ordinære arbeidslivet.

Da trengs det blant annet tettere og mer tilpasset oppfølging fra NAV, særlig av unge uføre med restarbeidsevne. I tillegg bør det satses på utdanning som arbeidsmarkedstiltak, som vi vet er et av de mest effektive tiltakene for å få flere funksjonshemmede i jobb.

Samtidig skal alle ha en økonomi å leve av – også de som ikke som kan være i jobb. Uføretrygden må blant annet ha et tilstrekkelig nivå, særlig for ungdom. I tillegg må kuttene i AAP-ordningen reverseres. Ekstrautgifter knyttet til funksjonsnedsettelse må dekkes fullt ut.

Nasjonal satsing på ungdomshelse

Det er også behov for et mer ungdomsvennlig helsevesen, med bedre overganger og solid kompetanse på ungdom.

Vi ønsker blant annet at det etableres et nasjonalt kompetansenettverk for ungdomshelse og bedre overganger mellom barne- og voksenavdeling på sykehus. I tillegg trengs det bedre kompetanse blant helsepersonell om seksuell helse og funksjonsnedsettelser.

Hjelp oss å spre budskapet!

Vi kommer til å jobbe fremover for å følge opp innspillene, og sørge for at partiene faktisk vedtar politikk som bygger på likestilling, og ikke omsorg.

Er du selv med i et politisk parti eller en organisasjon? Eller støtter du våre innspill? Spre gjerne budskapet videre!

Du finner innspillene våre i sin helhet under. Siden innspillene til de ulike partiene er helt identiske, har vi kun lastet opp brevet til Arbeiderpartiet.