Mann ser i kamera. I bakgrunnen er Oslo på vinterstid. Foto.

Likestilling er øverst på agendaen for ny generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen. Foto: Åsmund Holien Mo.

Leif-Ove Hansen blir vår nye generalsekretær

I mars 2019 blir Leif-Ove Hansen generalsekretær i Unge funksjonshemmede. Han ser fram til å ta fatt på oppgavene.

Publisert 24. januar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

– Unge funksjonshemmede er en tydelig og synlig aktør, som jobber bredt og peker fremover i arbeidet med likestilling og kunnskapsutvikling. Dette setter organisasjonen i en særstilling i å kunne bedre rettigheter og tilbud for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier Hansen.

Vil synliggjøre Unge funksjonshemmedes arbeid

Hansen kommer fra Vadsø, og bor i Oslo. Han er sykepleier og har en mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.

De siste fire årene har han jobbet som styreleder i HIVNorge, der han blant annet har jobbet med politikk og organisasjonsutvikling. Hansen har også erfaring fra ulike politiske organisasjoner for unge og minoriteter, og fra helsevesenet.

– Som generalsekretær vil jeg jobbe spesielt med å synliggjøre for politikere og myndigheter hvor viktig arbeidet og stemmen til Unge funksjonshemmede er. Jeg vil særlig jobbe for å få gode politiske vedtak ut i fra målene til organisasjonen.

Takker Synne Lerhol for innsatsen

Hansen begynner som generalsekretær 1. mars 2019.

Han tar over etter Synne Lerhol, som har ledet sekretariatet siden februar 2016.

Lerhol skal videre til nye oppgaver i Norges Røde Kors, der hun skal begynne som politisk rådgiver 1. februar.

– Lerhol har gjort en viktig og solid jobb for rettighetene til unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. På vegne av Unge funksjonshemmede ønsker jeg henne lykke til videre, sier Hansen.