Kategori: Ukategorisert

Skjermbilde som viser ruter med ulike deltagere på et digitalt møte

Nye styremedlemmer valgt ved ledermøte 2020

Unge funksjonshemmede har fått ny nestleder og to nye styremedlemmer.

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Spørreundersøkelse om tiltak mot Covid-19

Unge funksjonshemmede samarbeider med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å samle inn informasjon om hvilke konsekvenser smittetiltak mot Covid-19 har hatt.

Sjeldendagen: Et sjeldent syn – nye perspektiver på sjeldne diagnoser

Denne uken kommer Sjeldendagen konferansen tilbake med fokus på den nye nasjonale strategien for sjeldne diagnoser.

Bilde av kvinne som ser på kamera og ordene "Brennpunkt Fallet"

Det haster å gjøre noe med BPA-ordningen

Gårsdagens episode av NRK Brennpunkt viser hvor lite kunnskap mange kommuner har om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Nå må regjeringen levere strakstiltak om BPA.

Spørreskjema «Hva skal jeg si?»

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret inviterer ungdom i alderen 12-36 år til å svare på anonym spørreundersøkelse om seksuell helse og hjelpemidler.

FN bekymret for unges menneskerettigheter i Norge

Norge får kritikk av FN for brudd på funksjonshemmedes rettigheter. Nå må regjeringen ta konkrete steg for å sikre full likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser.

Seks av Unge funksjonshemmedes styremedlemmer smiler ved siden av Unge funksjonshemmedes banner. Foto.

Unge funksjonshemmedes nye styre

Disse skal styre Unge funksjonshemmede i 2018.

En mann står foran en gruppe mennesker. Foto.

Jobbsøkerkurs for unge med nedsatt funksjonsevne

I mars arrangerte Unge funksjonshemmede jobbsøkerkurs for unge med nedsatt funksjonsevne.