Kategori: Seksualitet

Logo for Norges Arktiske Universitet

Informanter søkes til masteroppgave

Universitetet i Tromsø søker informanter i alderen 18-35 år til forskningsprosjektet ”Møter med hjelpeapparatet”.